Als het perfect moet zijn! erkend door het ministerie van Justitie
Justitie

Screening

Wanneer uw organisatie een nieuwe medewerker aanneemt of bestaand personeel met gevoelige informatie werkt, kan het wenselijk zijn om deze persoon te laten screenen vanuit het oogpunt van integriteit. Zeker wanneer het gaat om de invulling van een zogenaamde kwetsbare functie.

Bijvoorbeeld wanneer de nieuwe medewerker veel te maken gaat krijgen met gevoelige c.q. vertrouwelijke informatie of indien hij of zij een cruciale positie gaat bekleden binnen de organisatie. Aan dit soort medewerkers wordt terecht hoge eisen gesteld; zij dienen betrouwbaar te zijn en zorgvuldig om te gaan met de informatie die aan hen wordt toevertrouwd. Ook dienen zij geen (persoonlijke) belangen te hebben die in strijd zijn met de organisatiebelangen en moeten zij niet gevoelig zijn voor ongewenste beïnvloeding van buitenaf. Een integriteitsscreening kan in zo’n geval raadzaam zijn.

Ook kan het raadzaam zijn dit toe te passen op bestaande werknemers, dit moet dan wel opgenomen zijn in de reglementen van uw bedrijf.